Steun ons

Onze gemeente heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat houdt in dat giften in principe aftrekbaar zijn van het bruto inkomen bij de aangifte Inkomstenbelasting, onder de voorwaarden die de Belastingdienst stelt.

Vriend worden van de Agnus Dei-gemeente
Neem je af en toe deel aan de activiteiten in onze kerk? En zou je ons financieel willen steunen zonder direct lid te worden? Dan kun je je aanmelden als Vriend van de Agnus Dei-gemeente.

Als Vriend van de Agnus Dei-gemeente krijg je eens per jaar een uitnodiging om bij te dragen via de Aktie Kerkbalans. Ook krijg je zevenmaal per jaar het kerkblad in je brievenbus en jaarlijks de gemeente- en activiteitengids. Als “Vriend” word je géén lid van de Protestantse Kerk. Je kunt je aanmelden als Vriend van de Agnus Dei-gemeente bij onze ledenadministratie, mevrouw Gerda Kok – Schippers, 040 – 221 62 13, mail: info@adkerk.nl.

Lid worden van de Agnus Dei-gemeente
Hebt je een mooie ervaring opgedaan in de Agnus Dei-kerk en voel je je thuis bij de mensen in onze gemeente? Dan kun je je aansluiten bij de Agnus Dei-gemeente door lid te worden. Als je lid bent krijg je zeven keer per jaar ons kerkblad in de bus en eens per jaar een activiteitengids. Ook krijg je uitnodigingen voor bijvoorbeeld huiskamergesprekken en voor bijzondere bijeenkomsten. Van onze leden wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd; daarvoor word je in de maand januari benaderd in het kader van de Aktie Kerkbalans.

Hoe word je lid?
Je kunt lid worden door je in te schrijven in het ledenregister van de Agnus Dei-gemeente.
Dit is het eenvoudigst door contact op te nemen met de predikant van onze gemeente, ds. Ferdinand Borger, 040 – 282 67 86, mail: predikant@adkerk.nl.

Losse giften
Uiteraard is het ook mogelijk om ons financieel te steunen met een ‘losse’ gift. Giften kunnen worden overgemaakt naar rekeningnummer NL50 INGB 0004 1541 15 ten name van Kerkrentmeesters Agnus Dei-gemeente in Waalre. Giften aan de diaconie, het bloemenfonds en de OLAD kun je overmaken naar NL70 RABO 0101 1985 07 ten name van Diaconie Agnus Dei-gemeente in Waalre.