Samenwerking met de parochie

Is de Protestantse Gemeente Agnus Dei de enige christelijke geloofsgemeenschap in Waalre? Nee, zeker niet. Een veel grotere en oudere geloofsgemeenschap is de Rooms-Katholieke parochie Aalst – Waalre. Met die geloofsgemeenschap proberen we goed samen te werken; er is immers veel dat ons verbindt en minder waarin we verschillen.

De samenwerking wordt zichtbaar in de activiteiten die de oecumenische werkgroep organiseert. Een voorbeeld was het Willibrordgesprek op donderdag 8 november, met als thema de vraag: “Keert religie terug in Nederland?”. Hieraan werkten mee bisschop Mgr. Gerard de Korte, journaliste Yvonne Zonderop en classispredikant ds. Marco Luijk.

Daarnaast zijn er jaarlijks terugkerende activiteiten (zie ook de agenda):
• In de week van Gebed voor de Eenheid van de Christenen is er een oecumenische viering (zondag 20 januari).
• Op vrijdag 1 maart wordt Wereldgebedsdag gevierd.
• Op Goede Vrijdag (19 april) is er een oecumenische kruiswegviering.

Ook zijn onze jongeren (12 tot 18 jaar) welkom op de maandelijkse jongerenavonden van de parochie, steeds op een vrijdagavond . Deze avonden worden aangekondigd in onze agenda.

Er zijn goede contacten tussen onze predikant en de pastores van de parochie. Ook werken we samen met de parochie in het Diaconaal Noodfonds Waalre.

De website van de parochie Aalst-Waalre, onderdeel van de veel grotere Willibrordusparochie.

Oekumene