Ons kerkblad

Het Galmgat is de naam van ons kerkblad. Het verschijnt zeven keer per jaar. Leden krijgen het gratis thuis bezorgd.

Galmgat #6, 20 oktober 2018
In dit nummer onder meer:
• 21 oktober AD-café
• 23 oktober en 20 november Maal en Verhaal
• 26 oktober en 23 november Filmavond
• 6 november Maaltijd en ontmoeting
• 8 november Willibrordgesprek
• 24 november Stiltewandeling

Download Galmgat #6


Galmgat #5, 1 september 2018
In dit nummer onder meer:
• 12 september OLAD-bijeenkomst
• 16 september AD-café
• 23 september Startzondag
• 28 september Filmavond

Download Galmgat #5


Galmgat #4, 9 juni 2018
In dit nummer onder meer:
• 13 juni Gespreks- en ontmoetings-groep 25-55 jaar
• 24 juni Jeugddienst
• 24 juni Orgelconcert
• 26 juni en 23 augustus Maaltijd en ontmoeting

Download Galmgat #4

Voor eerdere exemplaren van het kerkblad kun je een mail sturen naar het communicatieteam, commteam@adkerk.nl.