Ons kerkblad

Het Galmgat is de naam van ons kerkblad. Het verschijnt zeven keer per jaar. Leden krijgen het gratis thuis bezorgd.
Verschijnings- en kopijsluitingsdata Galmgat 2019

Galmgat #1, 19 januari 2019
In dit nummer onder meer:
• 19 januari – 2 februari Actie Kerkbalans
• 20 januari Oecumenische viering
• 22 januari en 19 februari Maal en Verhaal
• 27 januari en 17 februari AD-café
• 28 januari Poëzieavond
• 20 februari OLAD-bijeenkomst

Download Galmgat 2019 – 1

Galmgat #7, 8 december 2018
In dit nummer onder meer:
• 12 december Adventsviering OLAD
• 14 december Concierto Navideño
• 16 december AD-café
• 17 december Volkskerstzang met True Colours
• 21 december Filmavond

Download Galmgat #7

Galmgat #6, 20 oktober 2018
In dit nummer onder meer:
• 21 oktober AD-café
• 23 oktober en 20 november Maal en Verhaal
• 26 oktober en 23 november Filmavond
• 6 november Maaltijd en ontmoeting
• 8 november Willibrordgesprek
• 24 november Stiltewandeling

Download Galmgat #6

Galmgat #5, 1 september 2018
In dit nummer onder meer:
• 12 september OLAD-bijeenkomst
• 16 september AD-café
• 23 september Startzondag
• 28 september Filmavond

Download Galmgat #5

Voor eerdere exemplaren van het kerkblad kun je een mail sturen naar het communicatieteam, commteam@adkerk.nl.