Leerhuis

In 1982 schreef de Canadese literatuurcriticus Northrop Frye (1912-1991) het boek De Grote Code. Hij stelt zich de vraag hoe het komt dat “in het midden van onze culturele erfenis dat kolossale, vormloze, tactloze boek ligt, waar men niet omheen kan”. Frye analyseert de Bijbel daarbij in eerste instantie als literatuurcriticus. Hij zoekt niet naar een morele waarheid, maar stelt de vraag hoe het komt dat de Bijbel zo’n invloed heeft gehad. Hij onderscheidt in de Bijbel zeven literaire archetypes, die kenmerkend zijn voor het mens-zijn. Het zijn tevens zeven literaire genres: Schepping, Revolutie, Wet, Wijsheid, Profetie, Evangelie, Apocalyps.

In het leerhuis willen we op zeven avonden aan de hand van Frye naar deze literaire genres kijken en gaan we daarover in gesprek. De deelnemers krijgen het te lezen gedeelte met een inleiding ruim van tevoren toegestuurd en hebben gelegenheid om voor iedere avond materiaal mee te nemen dat bij het thema past. Dat kan een tekst uit een boek zijn, een afbeelding uit de schilderkunst, muziek etc. Wie na de avond met een van de thema’s verder wil, kan deelnemen aan een voorbereidingsgroep die samen met de predikant een kerkdienst voorbereidt. Deze voorbereidingsgroepen staan los van de leerhuisavonden.

De leerhuisavonden zijn steeds op de tweede maandag van de maand, van 20.15 (!) tot 22.00 uur. We komen bij elkaar in een zaaltje van de Agnus Dei-kerk.

De data en de bijbehorende te bespreken genres zijn

Je kunt ook deelnemen aan één of meer losse avonden.

Heb je vragen of wil je deelnemen? Neem dan contact op met
Fransje van der Schoor, 040 – 221 63 25, mail: info@adkerk.nl