Zondag 20 januari – Oecumenische viering

Zondag 20 januari – Oecumenische viering

In de oecumenische viering deze zondag werd de overweging gehouden door diaken Bas Leijtens – Beste medechristenen, Met alle moderne communicatiemiddelen is het internet bijna een onmisbare bron geworden van informatie. Zo was ik onlangs aan het surfen op internet…

Zondag 20 januari 2019 Themadienst Leerhuis: Wet

Zondag 20 januari 2019 Themadienst Leerhuis: Wet

Inleiding Vanmorgen behandelen we het derde thema in de serie diensten naar aanleiding van de thema’s in het leerhuis. Na het thema ‘schepping’, revolutie, volgt het thema ‘wet’. Het volk Israel is bevrijd van de slavernij in Egypte en ontvangt…

Zondag 13 januari 2019

Zondag 13 januari 2019

Zondag 6 januari 2019

Zondag 6 januari 2019

Overweging naar aanleiding van de lezing uit de brief van Paulus aan Efeze 3, 1 – 12 Goede vriend, Dat ik deze brief aan je schrijf is in feite een noodgreep. Dat komt omdat er een preek geschreven diende te…

Zondag 30 december – Op de drempel

Zondag 30 december – Op de drempel

Het lijkt mij goed om deze laatste zondag van het jaar iets anders af te sluiten. Al is het eigenlijk zo dat Oud en Nieuw helemaal geen liturgische plek heeft in de kerkelijke agenda. We beginnen in de kerk eigenwijs…

Woensdag 25 december – Kerst

Woensdag 25 december – Kerst

We lazen op deze kerstmorgen het evangelie van lucas 2, 1 – 20. Het thema van de overweging was: ‘Van wie is het Verhaal?’ Deze week verscheen er een nieuwsbericht van een collega predikant van de gereformeerde gemeente te Nunspeet.…

Dinsdag 24 december – Kerstnacht: Ontsteek je licht

Dinsdag 24 december – Kerstnacht: Ontsteek je licht

Dit jaar had de Kerstnachtdienst in de AD-kerk het thema: Ontsteek je licht! De overweging in deze dienst werd gedaan in de vorm van een vertelling die niet op schrift staat maar hieronder wel te beluisteren valt. Aan de dienst…

Zondag 23 december – Vierde Advent

Zondag 16 december – Derde Advent

Zondag 16 december – Derde Advent

De profeet Zefanja zit met een probleem. Er is gebeurd wat niet had moeten gebeuren. Er is gebeurd wat niet kón gebeuren. Juda is gedecimeerd, de inwoners zijn als ballingen weggevoerd. Nebukadnezar is als machthebber aan de horizon verschenen en…

Zondag 9 december – Tweede Advent

Zondag 9 december – Tweede Advent

Ja, het begint bij God en een geopende hemel, de schepping aan je voeten, het Koninkrijk, klaar en waarachtig, kerstmis op alle dagen dat Christus geboren wordt, dat Christus geboren wordt uit jou als je tastend je weg naar het…

Zondag 2 december – Eerste Advent

Zondag 2 december – Eerste Advent

Op Youtube zijn talloze filmpjes te vinden van rampen en bijna rampen. Ze poppen soms op rechts in je scherm, door de grote aantallen kijkers die ze trekken, bewegen ze zich naar boven in de lijst die je gezien moet…

Zondag 25 november – Revolutie

Zondag 25 november – Revolutie

De tweede dienst in een serie leerhuisdiensten van zeven, naar aanleiding van het boek ‘De Grote Code’, van Northrop Frye. Het thema was vandaag ‘revolutie’. Aan het begin van de bijbel komt er een nieuwe inzicht in de Bijbel, waar…

Zondag 18 november – De arme weduwe

Zondag 18 november – De arme weduwe

Soms denk je het al te weten. Bij het bijbellezen. Oh, ja de Schriftgeleerden. Die krijgen meestal de wind van voren van Jezus. Het zijn vaak van de Prinzipienreiters. Ze weten nauwgezet hoe het moet. En vaak zijn het ook…

zondag 11 november – Vijf wijs, vijf dwaas

zondag 11 november – Vijf wijs, vijf dwaas

Een ontmoeting met een patiënt in het verpleegtehuis waar zij werkt, deed ds. Berthilde van der Zwaag op een andere manier naar de gelijkenis van de vijf wijze en vijf dwaze maagden kijken. Zij ontdekte een nieuwe betekenis en zag…

Zondag 4 november – Gedachtenisdienst

Zondag 4 november – Gedachtenisdienst

Toen ik een jaar of vijf was leerde ik op de kleuterschool – groep 2 tegenwoordig – een lied van Hanna Lam zingen: Stil maar wacht maar. Nu gaan de bloemen nog dood, nu gaat de zon nog onder en…

Zondag 28 oktober

Tot onze spijt is de opname van deze kerkdienst, waarin ds. Sophie Bloemert uit Heerlen de voorganger was, mislukt.

Zondag 21 oktober – Schepping

Zondag 21 oktober – Schepping

De eerste in een serie van zeven themadiensten voorbereid in het leerhuis en vormgegeven met leden van de Agnus Dei-kerk. We luisterden naar het scheppingsverhaal uit Genesis 1, gedeeltes uit de dagboeken van Adam en Eva geschreven door Mark Twain…

Zondag 14 oktober – De rijke jongeling

Zondag 14 oktober – De rijke jongeling

Laten we om te beginnen maar zeggen dat we er niet uitkomen vanmorgen. En dat het ons – ook aan het eind van deze preek niet zal lukken de woorden van Jezus uit het evangelie van Marcus – een plek…

Zondag 7 oktober – Over hoop

Zondag 7 oktober –  Over hoop

In deze dienst lazen we een visioen van de profeet Zacharia. En we namen afscheid van een drietal ambtsdragers en verwelkomden twee nieuwe ambtsdragers in hun plaats. De complete liturgie is ook te

Zondag 30 september – Ds. Otto Grevink

Zondag 30 september – Ds. Otto Grevink

Afbeelding: ‘Echt geluk’, Kees de Kort n.a.v. Mattheüs 5, 3 – 10 Voor wie is eigenlijk het echte geluk bestemd? De bijbel is daar met zijn zaligsprekingen nogal dwars in. Otto Grevink licht toe.

Zondag 23 september – Een goed gesprek

Zondag 23 september – Een goed gesprek

De Protestantse Kerk heeft voor dit jaar het thema ‘Een goed gesprek’ aangereikt. In de dienst zijn we dan ook met elkaar in gesprek gegaan naar aanleiding van Marcus 8, waar Jezus zijn leerlingen vraagt wie ze denken dat Hij…

Zondag 2 september

Zondag 2 september

Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten…

Zondag 22 juli – Het nut van het nijlpaard

Zondag 22 juli – Het nut van het nijlpaard

De complete liturgie is ook te downloaden als pdf. Het einde van het boek Job is eigenlijk teleurstellend. Voor ons als lezers dan. En misschien voor Job zelf ook. Wij als lezers zijn vanaf het begin in een alwetende positie…

Zondag 15 juli – Mevr. Petra Zweers

Zondag 15 juli – Mevr. Petra Zweers

Leerlingen van Jezus, Enkele weken geleden overleed de schrijfster van wie ik alle boeken heb gelezen. Het eerste was een bundel columns – onder de titel Korte metten. Deze waren al eerder verschenen in het feministisch maandblad Opzij. Ik las…

Zondag 8 juli – ds. Henk Veltkamp

Zondag 8 juli – ds. Henk Veltkamp

Dr Oepke Noordmans (1871-1956) schreef in 1949 in “Gods poorten”: Toen voegde de psalm, terwijl wij op de landweg voortgingen, zich bij ons. Hij wandelde als derde met ons mee, zoals Jezus met de Emmaüsgangers. Hij woei om ons heen,…

Zondag 1 juli – Verdedig God niet…

Zondag 1 juli – Verdedig God niet…

De vorige dienst over Job, op 17 juni, (ik herhaal dit maar even voor wie het gemist heeft… mis geen dienst zou ik zeggen… ) had als thema dat Job niet zozeer in een contractrelatie met God wil leven, maar…