Kempengemeenten

De Agnus Dei-gemeente vormt samen met vijf buurgemeenten in de Kempen een zogeheten “combinatie” van gemeenten. De buurgemeenten waarmee we een combinatie vormen, zijn Veldhoven, Valkenswaard, Hoogeloon-Eersel, Bladel en Bergeijk.

Het bijzondere van een combinatie is, dat onze predikanten een arbeidscontract hebben met (“verbonden zijn aan”) de combinatie van gemeenten en niet met één gemeente apart. Dat heeft het voordeel dat onze predikanten gemakkelijk kunnen samenwerken en indien nodig taken kunnen uitwisselen of werk van elkaar kunnen overnemen. Ook als een gemeente groeit of krimpt, is het binnen een combinatie gemakkelijker om daarop in te spelen. Elke predikant heeft uiteraard wel zijn eigen standplaats en zijn eigen pastorale gebied.

Een tweede doel van de samenwerking is om als kerkbesturen van elkaar te leren en elkaar op ideeën te brengen. Soms zijn er zaken die je beter samen kunt doen dan alleen; ook daarvoor is het goed om onderdeel te zijn van een combinatie. Om de samenwerking verder uit te bouwen is er vijfmaal per jaar overleg van de voorzitters van de kerkenraden. Van deze vergaderingen wordt een kort verslag gemaakt voor de gemeenten. De korte verslagen van de laatste vergaderingen zijn hieronder te downloaden:
samenvatting voorzittersoverleg 12 april 2018
samenvatting voorzittersoverleg 20 september 2018
samenvatting voorzittersoverleg 15 november 2018

Ook komen de kerkrentmeesters van de zes gemeenten met regelmaat bij elkaar. Verder zijn er contacten tussen diaconieën en de werkgroepen Vorming en Toerusting.

Elke gemeente heeft zijn eigen website
Veldhoven

Valkenswaard
Hoogeloon-Eersel
Bladel
Bergeijk

Contact
• Mailadres team van predikanten: predikanten@pkn-dekempen.nl
• Mailadres team van voorzitters: voorzitters@pkn-dekempen.nl