Gespreks- en ontmoetingsgroep

Ben je tussen de 25 en 55 jaar? En zoek je een groep leeftijdsgenoten met wie je vijf keer per jaar een goed gesprek kunt voeren? Je bent dan van harte welkom om eens naar onze gespreks- en ontmoetingsgroep te komen.

De groep komt vijf of zes keer per jaar bij elkaar, steeds op een woensdagavond om 20.00 uur in de tuinkamer. Eén van de deelnemers bereidt het onderwerp voor het gesprek voor. De onderwerpen zijn gerelateerd aan ons geloof of aan iets wat ons bezighoudt.

In het vorige seizoen hebben we bijvoorbeeld gesproken over
• levenslessen (o.a. van Martin Luther King)
• de animatiefilm Persepolis
• de vraag “Waarvoor bid en dank je?”

Deze mooie en soms moeilijke onderwerpen hebben we op een aangename manier besproken. Dit willen we voortzetten in het nieuwe seizoen.

De data worden in overleg afgesproken en komen in de agenda. We beginnen steeds om 20.00 uur, in de tuinkamer van onze kerk.

Graag tot ziens!

Contactpersonen
Mariek Koopmans en Anna-Catharina den Hartog, mail: info@adkerk.nl