De Nashville-verklaring

Sinds maandag 7 januari is er in het landelijke nieuws veel aandacht voor de Nashville-verklaring. Deze verklaring bestaat uit veertien “artikelen” en in bijna elk artikel gaat het over het verschil tussen man en vrouw en over de relaties tussen man en vrouw. Het huwelijk tussen een man en een vrouw wordt gezien als een levenslange verbondsrelatie tussen één man en één vrouw, waarbinnen seksualiteit een plaats heeft. Dat is natuurlijk mooi. Maar seksuele aantrekkingskracht tussen mensen van hetzelfde geslacht wordt nadrukkelijk gezien als GEEN onderdeel van “de goedheid van Gods oorspronkelijke schepping”. In de verklaring wordt genoemd dat de genade van God zowel vergeving als levens-veranderende kracht geeft. Deze vergeving en kracht stellen een volgeling van Jezus in staat om “… zondige verlangens te doden en te leven op een wijze die de Heere waardig is”. Anders gezegd: als homoseksueel mag je niet zijn wie je bent maar moet je strijden tegen je geaardheid.
De verklaring is bikkelhard over christenen die hierover een andere mening hebben. Er staat: “Het is ZONDIG om homoseksuele onreinheid of transgenderisme goed te keuren. Wie deze wel goedkeurt wijkt fundamenteel af van de standvastigheid die van christenen verwacht mag worden. Goedkeuring van homoseksuele onreinheid of transgenderisme is niet een moreel neutrale zaak is, waarover getrouwe christenen onderling van mening mogen verschillen.”

Uiteraard is de kerkenraad van de Agnus Dei-gemeente het volledig oneens met deze verklaring. Ieder mens mag er zijn, onafhankelijk van je huidskleur, je afkomst of je seksuele geaardheid. En alle levensverbintenissen tussen twee personen kunnen als een verbond van liefde en trouw voor Gods aangezicht in onze kerk worden ingezegend.
Op verzoek van de website www.nieuwwij.nl heeft onze predikant Ferdinand Borger een persoonlijke reactie geschreven op de Nashville-verklaring.
En om ook aan de buitenwereld te laten zien wat ons standpunt is, wappert er sinds woensdagmiddag een regenboogvlag aan de vlaggenmast van onze kerk.

Namens de kerkenraad,
Cees van der Marel (voorzitter kerkenraad)

De Nashville-verklaring

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *